Delen, , google plus, pinterest,

Druk af

Geplaatst in:

Arduino ATMega microcontrollers pinout diagrams by Pighixxx

Arduino blog meldt dat Pighixxx een serie prachtige Arduino ATMega microcontrollers pinout diagrammen* heeft gemaakt van de

Arduino ATMega microcontrollers


Arduino blog zegt:

Pighixxx, from the Arduino forum, has created several pinout diagrams for the Arduino UNO and for several ATMega microcontrollers, such as the ATMega 328 and the ATMega 1284p.
These diagrams provide a clear picture about how to use each pin of the board and can be used as real “cheatsheets” for your own DIY projects. You can download them from here. Enjoy!

Arduino Blog
Pighixxx website en flickrpage

* diagram:

Een diagram is een schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband.

Geschreven door ferrie = differentieel

ferrie = differentieel is autodidact: artificial intelligence computer musician, composer, arranger, sound designer en Co-Host op DailyM.net - muziekproducties op Audio Log

3323 posts

E´n Ping

  1. Pingback: